פרוטוקולים

quill3, quill, feather, write, blog, edit

פרוטוקולים

התארגנות החקלאים 105 בן שמן 22.3.16

סיכום ישיבה בבן שמן ביום 22.3.16

סדר יום: הקמת תאגיד החקלאים הפעילים וקיום סקר חקלאים

נוכחים: אסף חזני, גרשון הכהן, ארנון אושרי, אביהו הרדי, אילן ציטרושפילר, אורנה אנג'ל, משה רובין

סדר יום: 

1. מוצג על ידי ארנון אושרי

א. הקמת תאגיד אירגון החקלאים הפעילים. ביצוע סקר חקלאים פעילים. המטרה: שמירה והבטחת פרנסתם של        החקלאים. דאגה לכניסת דור המשך צעיר לחקלאות
ב. כתיבת והתווית חזון לחקלאות ישראל (מנוסח בבהירות ובקצרה). מקומם של החקלאות והחקלאים כשותפים מלאים בעיצוב דמותה ועתידה של ישראל.
ג. החלטה על האופי המשפטי של התאגיד כמפתח להצלחה. צוות מוביל, מנכ"ל.
ד. ביצוע סקר החקלאים הפעילים. (קורא את הדף המקדים לסקר).
ה. יחסי ציבור , מימון הפעולות, יעדים ומדדים להשגת המטרות.
ו. החלטה על מפגשים קבועים לקידום העניין והעברת המידע לשיתוף החברים.

2. גרשון הכהן
א. לבחון מה הכוח העומד מאחורינו באמת. מה השתנה, מהם האתגרים. ציפיות, אכזבות.
ב. וקטורים של אינטרסים. לזהות את המחסומים הפוליטיים הכלכליים והאחרים, להתמודדות.
ג. לבנות את "הסיפור ההיסטורי" והאתגרים של חקלאי ישראל היום. עלינו לחולל מגמה חדשה
ד. המטרות הלאומיות: להאכיל את העם באוכל טוב ובזול, לשמור על איתנות החקלאים וכניסת דורות צעירים, לשמור על          קרקעות המדינה וגבולותיה בעזרת החקלאות והחקלאים.
ה. לצבור כוח תוך כדי תנועה. נוכחות אקטיבית וצבירת כוח.
ו. נדרשת תוכנית חומש כלכלית וקשר ישיר ללא מתווכים, בין החקלאים לשוק.

3. אביהו
א. נדרש דף הסבר ברור לגבי המטרות של למה מקימים את גוף (אירגון) החקלאים
ב. עניין פערי התיווך מציק מאד.
ג. החקלאים עסוקים מאד בהישרדות ובמשקים שלהם וקשה מאד לרתום אותם לפעולה.

4. אסף
א. סדר יום לאומי חדש. זיהוי הגל החדש פעולה לתוכו וניצולו לצורך קידום הקבוצה.
ב. דגש על צדק חברתי ובניין חזון חדש לישראל, בתחום.

5. אורנה
א. מביאה את הניסיון הנצבר בעולם של תאגידים, קופרטיבים ותאגידי השקעות.
ב. מביאה את הדוגמה של יוניון בנק – היעד איגוד אשראי.
ג. 75% מהמכולות בישראל על סף פשיטת רגל.
ד. היכולת להינות מתאגידי אשראי כמכפיל כוח של החקלאים ואזרחי ישראל.
ה. לבנות בסיס כוח של חקלאים המחוברים ישירות לצרכנים וללקוחות
ו. לבחון כיצד להגיע ל"דאטא בייס" של פירוט המידע על החקלאים, כדי לצרפם לאירגון.
ז. חיבור התהליך והתכלית לדור ההמשך של החקלאים.

6. אילן
א. יש לשאוף לאירגון שיאגד כמה שיותר חקלאים פעילים, כולל קיבוצים, מושבים ומושבות.
ב. המטרה: להגיע לאירגון של 1000-3000 חברים.
ג. ליצור מסלול מעשי לגרום לחקלאי להרוויח ושהבן יחזור למשק להמשיך את המסורת.

7. משה
א. מביא את הניסיון המוצלח של קופרטיבים פלורה הולנד (מ 1916) ורבו בנק הולנד (מ 1896) כבסיס לתאגידים        חקלאים אפשריים בישראל תוך שמוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם.
ב. דגש על כוח מכירה וכוח קניה משותף של התאגיד, הולך ומתעצם.
ג. מציג דמו אפשרי לאפליקציה לשיווק ישיר של החקלאים לשוק. (היכולת להעזר בטכנולוגיות התקשורת                המתקדמות אינטרנט ומובייל) לברית אסטרטגית בין החקלאים לתושבי ישראל.

8. סיכום: הישיבה הבאה תתקיים בבן שמן ביום חמישי 31.3.16 בשעה 16.00
    סדר יום:
1) הקמה פורמלית של אגודת החקלאים הפעילים בישראל
    הצגת האפשרויות המשפטיות (אורנה תזמן עורכי דין ורואה חשבון).
2) הסכמה על נוסח הסקר, דרכי הביצוע ויציאה לדרך (לביצוע בפועל).
3) השלמת נוסח היעוד, החזון, המטרה היעדים הממוקדים והממדים.
4) יחסי ציבור פנימה והחוצה, מקורות מימון ותקציב להתארגנות,

רשם: משה רובין

ישראל בקליק
כל העולם בידיך

טופס תגובות

*התגובות יועברו למפעיל האתר ויועלו לאחר בדיקה 

home12, home, house, building, dualtone
envelop-opened, envelop-opened, mail, email, contact, letter
phone2, phone, contact, telephone, support, call
052-2865973
moshep10@gmail.com
חולתה