אגודת חקלאים לפניך

steps, steps, shoes, footprint

אח"י -אגודת חקלאי ישראל: התארגנות החקלאים החדשה

הצורך ההיסטורי בהתארגנות 

 
מאז היווסדה של החקלאות בישראל, הקימו המושבים, הקיבוצים והמושבות ארגונים שונים שיתנו שרות ומעטפת ארגונית לחקלאים. זה היה תפקידם של הארגונים השונים – לדאוג לחברים בהם.
בהמשך השנים הפכו הארגונים האלו, בעיקר המועצות, לגופים סטטוטוריים שמתוקף החוק ריכזו, תכננו וייצגו את ענפי החקלאות השונים במדינה. במקביל הוקמה תנובה כזרוע שיווקית של המגזר החקלאי ופעלה כמלכ"ר כשהיא דואגת לעבד ולשווק את התוצרת.

חוסר האפקטיביות של ההתארגנויות הקיימות: החקלאי הפרטי חשוף להתעמרות

עם השנים חלו שינויים בענפים השונים ותנובה הופרטה ונמכרה בסופו של תהליך לממשלת סין ובעצם הותירה את החקלאי הפרטי חשוף להתעמרות הסוחרים ורשתות השיווק.
תנובה נמכרה. התנועות המיישבות גם הן עברו תהליך של הפרטה ושינוי ולמעשה רוב התושבים או החברים במושבים, קיבוצים או מושבות, אינם חקלאים כלל והאינטרסים שלהם שונים ואף מנוגדים לאלו של החקלאים. מנהיגי התנועות, מהיותם מייצגים של המושבים והקיבוצים, נתונים ללחצים מכיוונים שונים והחקלאים אינם בראש מעיניהם.

היוזמה להקמת אח"י

המצב הגיע לידי כך שכיום רוב מועצות הייצור מהוות מכשלה לחקלאים ומכבידות על פעולתם במיסי חבר שונים וללא תועלת ממשית.
היות שכך, החלטנו אנו (חקלאים ממגזרים שונים ומענפים שונים) להקים התארגנות חדשה שמטרתה העיקרית היא 
דאגה לפרנסת חבריה.
בכדי לשמור על החקלאות והחקלאים וכדי לקדם את המטרה הזו, הגוף החדש יפעל במישורים הפוליטיים, הציבוריים והתקשורתיים הנ"ל:
1.ההתארגנות תפעל להגן על חבריה ולמקסם את הכנסותיהם.
2.בהתארגנות יהיו חברים חקלאים פעילים בלבד.
3.ההתארגנות תפעל להיות גוף שיווק לתוצרת החקלאית על ענפיה השונים.
4.ההתארגנות תפעל להבטחת מחיר מינימום לגידולים השונים.
5.ההתארגנות תפעל להשגת תקציבי מחקר חקלאי.
6.ההתארגנות תפעל לקדם עידוד ליצוא תוצרת חקלאית.
7.ההתארגנות תפעל להביא להורדת עלויות היצור[תשומות מים, חשמל, דלק] ארנונה, פועלים זרים, דמי חכירה.
8.ההתארגנות תפעל לקדם העסקת ישראלים ובני נוער כחלק מהנרטיב הציוני.

ישראל בקליק
כל העולם בידיך

home12, home, house, building, dualtone
envelop-opened, envelop-opened, mail, email, contact, letter
phone2, phone, contact, telephone, support, call
moshep10@gmail.com
חולתה
052-2865973